Es piekrītu saņemt informāciju

Aizpildiet veidlapu, lai mēs zinām, ka vēlaties sazināties ar mums.

Mēs Jums sūtīsim aktuālo informāciju par piedāvājumiem un aktualitātēm uz šeit norādīto e-pasta adresi

Ja vēlaties saņemt informāciju par tirdzniecības aktivitātēm un pasākumiem, lūdzu atzīmēt iespējas zemāk

Es piekrītu saņemt mārketinga informāciju no Inter Cars Latvija:

Gadījumā, ja esat mūsu klients, lūdzu ievadiet klienta numuru

Šī privātuma politika attiecas uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA", reģistrācijas nr.: 40103315276 (SIA “Inter Cars Latvija”), SIA “Inter Cars Latvija” noteikto personu datu apstrādes mērķi - informatīvo materiālu nosūtīšanu uz esošo un potenciālo klientu e-pasta adresēm. E-pastos izsūtām svarīgu informāciju par tirdzniecības akcijām un jaunumiem, kas var būt interesējoša un noderīga mūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem. Ar SIA “Inter Cars Latvija” personas datu aizsardzības speciālistu Jūs varat sazināties, sūtot e-pastu u intercars@datuaizsardziba.lv Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats SIA “Inter Cars Latvija” kā datu pārzinim apstrādāt Jūsu personas datus (e-pasta adrese) informatīvo materiālu nosūtīšanai uz norādīto e-pasta adresi. Šie personas dati var tikt nodoti mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un citiem apstrādātājiem.Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas attiecīgajā situācijā ir Datu valsts inspekcija.SIA “Inter Cars Latvija” leģitīmā interese ir sniegt maksimāli kvalitatīvus un atbilstošus pakalpojumu, nodrošinot iespējami pilnīgu informāciju par SIA “Inter Cars Latvija” aktualitātēm, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Ievērojot minēto, lai sniegtu jums atbilstošāko informāciju par pakalpojumu un produktu kategorijām, jūsu dati var tikt profilēti, balstoties uz Jūsu dalību SIA “Inter Cars Latvija” rīkotajās akcijās, izmantotajām priekšrocībām, apmeklētajiem pasākumiem u.tml.Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, SIA “Inter Cars Latvija” gan apstrādes līdzekļu noteikšanas, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimizēšanu, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt likuma prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.SIA “Inter Cars Latvija” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami konkrētajam apstrādes nolūkam. Minētais pienākums attiecas uz personas datu apjomu, to apstrādes pakāpi, glabāšanas laikposmu un to pieejamību. Jo īpaši – ar šādiem pasākumiem nodrošinām, ka pēc noklusējuma personas datus bez personas līdzdalības nedara pieejamus nenoteiktam fizisku personu skaitam.Dodot savu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai (to brīvi var atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar SIA “Inter Cars Latvija”, kā arī piekrišanas sniegšana nav obligāta un – ja tā netiks sniegta – Jums neradīsies nekādas negatīvas sekas). Vienlaicīgi, SIA “Inter Cars Latvija” saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tās ieskatā, nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēts atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

* Obligāti aizpildāmie lauki