Sutikimas tiesioginei rinkodarai

Prašome užpildyti šią formą, kad ir toliau galėtumėme dalintis su Jumis informacija.

Šiuo Jūsų nurodytu el. pašto adresu mes pateiksime Jums pranešimus apie savo ir partnerių pasiūlymus, akcijas ir lojalumo programas bei kitą informaciją, kuri galėtų Jus dominti.

Jei norite gauti mūsų informaciją ir kitokiais būdais, pažymėkite tai žemiau:

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu:

Jei turite Jums Inter Cars Lietuva suteiktą kliento numerį, galite jį nurodyti.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 85 249 10 72. Esame paskyrę atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs pateikiate savanoriškai. Jūs neprivalote duoti šio sutikimo, tačiau neturėdami jo mes negalėsime su Jumis dalintis savo informacija.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pranešimus apie savo ir partnerių pasiūlymus, akcijas ir lojalumo programas bei kitą informaciją, kuri galėtų Jus dominti (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas).

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime tol, kol vykdysime rinkodaros veiklą, nebent Jūs anksčiau pareikšite pageidavimą atsisakyti mūsų siunčiamų pranešimų.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat atšaukti savo sutikimą be jokių apribojimų. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jeigu manote, kad galimai nesilaikoma šio sutikimo sąlygų arba teisės aktų reikalavimų.

* Privalomi laukai